Seznam alergenů

Od 13.12.2014 vzniká povinnost informovat spotřebitele o možných alergenech obsažených
v nápojích a potravinách.

alergeny